Hushoffice

Zdrowie pracowników ma obecnie najwyższy priorytet. Aby je wzmocnić, biuro musi uwzględniać neuroróżnorodność oraz wspierać odrębny sposób myślenia każdego pracownika. Niezależnie od tego, czy planujesz nową, czy przebudowujesz już istniejącą strefę, poniższe spostrzeżenia pomogą Ci stworzyć ją tak, aby umożliwić jak najlepszą integrację. Tylko wtedy neuroróżnorodni pracownicy będą mogli się rozwijać.