FAQ

Akustyka
1. Gdzie mogę sprawdzić wyniki badań akustycznych Hush?
Nie publikujemy wyników naszych badań akustycznych, ze względu na fakt, iż nie istnieje norma badań przewidziana stricte dla podów, co może prowadzić do ich błędnego interpretowania. Dodatkowo, wyniki badań nie odzwierciedlają rzeczywistego odczucia ciszy w produktach hush.

Co do zasady, dążymy do tego, aby zapewnić idealne warunki akustyczne do pracy osobom przebywającym wewnątrz hush jak i tym, którzy pracują przy swoich stanowiskach. Nie chcemy osiągnąć warunków absolutnej ciszy, ponieważ jest on nienaturalna i niezdrowa dla człowieka, dlatego dopuszczanie do środka stłumionych dźwięków jest rozwiązaniem najbardziej komfortowym dla osób pracujących w hush.
Bierzemy pod uwagę także aspekty bezpieczeństwa: osoba pracująca w hush musi słyszeć dźwięki z otoczenia, np. dźwięk alarmu.

W najprostszym ujęciu, pracownicy przebywający wewnątrz hush słyszą stłumione dźwięki z zewnątrz, a osoby znajdujące się poza podem nie są w stanie usłyszeć rozmów odbywających się w hush.
Certyfikaty i deklaracje
1. Czy kabiny Hush spełniają wymogi ADA?
Jest to uzależnione od typu kabiny. W Hush Meet L ze względu na dużą przestrzeń wewnątrz można swobodnie poruszać się na wózku inwalidzkim. Produkt w wersji spełniającej wymogi ADA jest dostępny na życzenie klienta. W przypadku pozostałych produktów z linii Hush, ich wewnętrzne wymiary są zbyt małe, aby móc swobodnie poruszać się na wózku.
2. Czy kabiny hush są bezpieczne w przypadku trzęsienia ziemi?
Istnieje możliwość mocowania hush phone do podłogi, co obniży ryzyko związane z trzęsieniami ziemi. Instrukcja montażu jest dostępna na życzenie.
Dostawa
1. Jaki jest czas oczekiwania na zamówiony produkt?
Wyprodukowanie hush średnio trwa ok 4 tygodni. Do czasu realizacji zamówienia należy także wliczyć czas dostawy, który może się różnić w zależności od lokalizacji.
Elektryka
1. Jak długie są kable zasilające?
Każdy hush jest wyposażony w kabel o długości 3,6 metra.
2. Czy istnieje możliwość regulacji natężenia wentylacji i oświetlenia?
W hush phone nie ma możliwości regulacji wentylacji oraz oświetlenia.
W produktach hush meet/meet s, work/work sit stand, meet l istnieje możliwość regulacji zarówno oświetlenia jak i wentylacji.
W produktach hush meet open/meet open s występuje możliwość regulacji oświetlenia.

Regulacja odbywa się w sposób manualny przy użyciu niezależnych potencjometrów.

3. Jaka jest specyfikacja techniczna oświetlenia?
Hush Phone:
Oświetlenie o mocy 3.2W/142 lm, barwa światła – 3000K

Hush Meet Open:
Oświetlenie o mocy 19,2W/1600 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Meet Open S:
Oświetlenie o mocy 11,5W/960 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Work / Hush Work Sit&Stand:
Oświetlenie o mocy 17W/1550 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia

Hush Meet:
Oświetlenie o mocy19,2W/1600 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Meet S:
Oświetlenie o mocy 11,5W/960 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Meet L 2 modules:
Oświetlenie o mocy 27W/2565 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Meet L 3 modules:
Oświetlenie o mocy 41,4W/3933 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Meet L 4 modules:
Oświetlenie o mocy 55,8W/5301 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.
4. Czy Husha można podłączyć do gniazdka elektrycznego przez sufit lub podłogę poda?
Tak, każdego Husha można podłączyć przez jego sufit lub podłogę.
5. W jaki sposób kabiny Hush są zasilane prądem?
Każdego husha można podłączyć do standardowego gniazdka, zarówno w ścianie jak i we floorboxie. Dodatkowo, każdego husha można również podłączyć do gniazdka od góry - przez sufit. Wentylacja oraz oświetlenie LED w każdym hush są zasilane prądem o mocy 12 V.
Kabiny akustyczne
1. W jaki sposób mogę skonfigurować swojego Hush?
Zamawiając swojego hush możesz skonfigurować kolor obudowy, kolor tapicerki, kolor środkowego słupka oraz kolor tylnej szyby. Dostępne opcje kolorystyczne znajdują się na ostatniej stronie ulotek produktowych, dostępnych na stronie hushoffice.com
2. Czy produkty Hush są mobilne i możemy je przestawiać?
Większość kabin hush może być przestawiana bez konieczności demontażu. Wyjątek stanowi produkt Hush Meet L, który może wymagać częściowego demontażu - rozłączenia modułów.
Zalecamy, aby przestawiania produktów dokonywały przeszkolone ekipy montażowe.
3. Czy można zamontować hoker w produkcie hush phone, jeśli wcześniej został zamówiony w opcji bez hokera?
Tak, każdy hush phone jest przystosowany do montażu hokera.
4. Gdzie kabina Hush nie powina stać?
Hushe nie powinny stać w miejscach znacząco oddalonych od stanowisk pracy. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy stawiania zamykanych wersji hush bezpośrednio w przejściach komunikacyjnych. Nie powinniśmy umieszczać ich także bezpośrednio pod ścianą, ze względu na dostępność światła dziennego.
5. W jakim miejscu biura powinienem umieścić kabinę Hush?
Hushe powinny być blisko ludzi i ich stanowisk pracy. Hush Phone powinien stać w miejscu, do którego wszyscy jego potencjalni użytkownicy dotrą przed odebraniem telefonu, bądź tuż po jego odebraniu (kilkunastosekundowy dystans). Hush Work i Hush Meet powinny znajdować się w przestrzeni biurowej, blisko stanowisk pracy, ale nie ma tutaj takiego wymogu jak w przypadku Hush Phone.
6. Ile podów potrzebuję w swoim biurze?
Zapotrzebowanie na pody powinno być rozpatrywane indywidualnie, w zależności od działalności firmy i dynamiki pracy. Założenia dla sytuacji optymalnej wyglądają następująco :1 hush phone/ 10 pracowników
1 meet/meet open/15 pracowników;
1 meet s/meet open S/ 10 pracowników;
1 work /10 pracowników;
1 meet L / 40 pracowników
Montaż
1. Jak długo trwa montaż kabiny Hush?
Czas montażu jest zależny od typu kabiny. W przypadku Hush Phone wynosi on mniej niż 1h , w Hush Work/Meet/Meet Open/Meet S - do 2h, a w Hush Meet L - do 4h.
2. Czy Husha można podłączyć do gniazdka elektrycznego przez sufit lub podłogę poda?
Tak, każdego Husha można podłączyć przez jego sufit lub podłogę.
Specyfikacja techniczna
1. Jak długie są kable zasilające?
Każdy hush jest wyposażony w kabel o długości 3,6 metra.
2. Czy istnieje możliwość instalacji sprinklerów wewnątrz kabin Hush?
Istnieje możliwość zamówienia produktów z przepustem na sprinkler.
3. Jaka jest wydajność wentylatorów?
Stosowane przez nas wentylatory mają wydajność od 100m3/h do 140m3/h.
Zastosowana ilość wentylatorów oraz sposób przebiegu kanałów wentylacyjnych dostosowane są do danego produktu, co zapewnia komfort użytkowania każdego z hushy.
Należy pamiętać, że na jakość powietrza wewnątrz produktów hush ma wpływ jakość powietrza w przestrzeni w jakiej on się znajduje oraz umiejscowienie produktu w przestrzeni.
Umiejscowienie produktu w nasłonecznionym miejscu może spowodować wzrost temperatury wewnątrz i uczucie duszności.
4. Czy istnieje możliwość zamówienia produktu zarówno z lewymi jak i prawymi drzwiami?
Istnieje możliwość zmontowania drzwi otwierających się zarówno na lewo jak i na prawo w produktach: hush phone, hush meet/meet.s, meet.l
5. Czy istnieje możliwość regulacji natężenia wentylacji i oświetlenia?
W hush phone nie ma możliwości regulacji wentylacji oraz oświetlenia.
W produktach hush meet/meet s, work/work sit stand, meet l istnieje możliwość regulacji zarówno oświetlenia jak i wentylacji.
W produktach hush meet open/meet open s występuje możliwość regulacji oświetlenia.

Regulacja odbywa się w sposób manualny przy użyciu niezależnych potencjometrów.

6. Jaka jest specyfikacja techniczna oświetlenia?
Hush Phone:
Oświetlenie o mocy 3.2W/142 lm, barwa światła – 3000K

Hush Meet Open:
Oświetlenie o mocy 19,2W/1600 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Meet Open S:
Oświetlenie o mocy 11,5W/960 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Work / Hush Work Sit&Stand:
Oświetlenie o mocy 17W/1550 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia

Hush Meet:
Oświetlenie o mocy19,2W/1600 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Meet S:
Oświetlenie o mocy 11,5W/960 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Meet L 2 modules:
Oświetlenie o mocy 27W/2565 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Meet L 3 modules:
Oświetlenie o mocy 41,4W/3933 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.

Hush Meet L 4 modules:
Oświetlenie o mocy 55,8W/5301 lm, barwa światła – 3000K z regulacją natężenia.
7. Czy Hush w jakikolwiek sposób zakłóca sygnały bezprzewodowe (np. WiFi)?
Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na to, że produkty Hush zakłócają jakiekolwiek sygnały.
Wentylacja
1. Jaka jest jakość powietrza w kabinie?
Jakość powietrza w kabinie jest wynikiem jakości powietrza w otaczającym środowisku.
2. Jaka jest wydajność wentylatorów?
Stosowane przez nas wentylatory mają wydajność od 100m3/h do 140m3/h.
Zastosowana ilość wentylatorów oraz sposób przebiegu kanałów wentylacyjnych dostosowane są do danego produktu, co zapewnia komfort użytkowania każdego z hushy.
Należy pamiętać, że na jakość powietrza wewnątrz produktów hush ma wpływ jakość powietrza w przestrzeni w jakiej on się znajduje oraz umiejscowienie produktu w przestrzeni.
Umiejscowienie produktu w nasłonecznionym miejscu może spowodować wzrost temperatury wewnątrz i uczucie duszności.
3. Czy istnieje możliwość regulacji natężenia wentylacji i oświetlenia?
W hush phone nie ma możliwości regulacji wentylacji oraz oświetlenia.
W produktach hush meet/meet s, work/work sit stand, meet l istnieje możliwość regulacji zarówno oświetlenia jak i wentylacji.
W produktach hush meet open/meet open s występuje możliwość regulacji oświetlenia.

Regulacja odbywa się w sposób manualny przy użyciu niezależnych potencjometrów.