Hushoffice

FAQ

Akustyka
1. Gdzie mogę sprawdzić wyniki badań akustycznych Hush?
Nie publikujemy wyników naszych badań akustycznych, ze względu na fakt, iż nie istnieje norma badań przewidziana stricte dla podów, co może prowadzić do ich błędnego interpretowania. Dodatkowo, wyniki badań nie odzwierciedlają rzeczywistego odczucia ciszy w produktach hush.

Co do zasady, dążymy do tego, aby zapewnić idealne warunki akustyczne do pracy osobom przebywającym wewnątrz hush jak i tym, którzy pracują przy swoich stanowiskach. Nie chcemy osiągnąć warunków absolutnej ciszy, ponieważ jest on nienaturalna i niezdrowa dla człowieka, dlatego dopuszczanie do środka stłumionych dźwięków jest rozwiązaniem najbardziej komfortowym dla osób pracujących w hush.
Bierzemy pod uwagę także aspekty bezpieczeństwa: osoba pracująca w hush musi słyszeć dźwięki z otoczenia, np. dźwięk alarmu.

W najprostszym ujęciu, pracownicy przebywający wewnątrz hush słyszą stłumione dźwięki z zewnątrz, a osoby znajdujące się poza podem nie są w stanie usłyszeć rozmów odbywających się w hush.
Certyfikaty i deklaracje