Hushoffice

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSPÓŁKA KOMANDYTOWA, Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. DOSTAWCZEJ 4 (zwany dalej „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: rodo@mikomax.pl.
Dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej