Hushoffice

Obecna rzeczywistość stwarza wciąż realne zagrożenie ze strony COVID-19. Nakłada to na pracodawców obowiązek szczególnej dbałości o zachowanie bezpieczeństwa pracowników i przestrzegania obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Biuro open space wymaga w tym względzie szczególnych zabiegów ze względu na otwartą, wspólną przestrzeń, w której nie ma możliwości izolowanej pracy za zamkniętymi drzwiami. Jakie środki bezpieczeństwa można zastosować, aby open space stał się miejscem komfortowej i przede wszystkim bezpiecznej pracy?

 

Bezpieczna praca w czasie pandemii

Niestety powrót do trybu pracy jaki obowiązywał przed pandemią, nadal jest niemożliwy. Pracodawcy i pracownicy muszą spełnić szereg wymogów mających na celu zmniejszenie transmisji wirusa. Otwarte przestrzenie open space można względnie łatwo poddać metamorfozie, dopasowując rozkład stanowisk pracy i organizację biura do obowiązujących wytycznych.

 

Zobacz >> Wytyczne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie pandemii COVID-19.

 

Zmiana organizacji biura

Zachowanie półtora metra odstępu pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w biurze to nadal obowiązujący wymóg. Dodatkową osłonę i ochronę stanowią ścianki działowe, przy pomocy których w kilka chwil można wydzielić osobną przestrzeń dla każdego stanowiska. Rozwiązaniem wręcz dedykowanym w tak trudnej sytuacji jest wyposażenie biura w kabiny akustyczne, które stanowią swoistą enklawę w open space. Zapewniają ergonomię, prywatność i komfort akustyczny, a w obecnych okolicznościach – podwyższonego ryzyka zakażenia – są także barierą dla koronawirusa, która dobrze izoluje pracujące w nich osoby. Dodatkową opcją w ramach działań profilaktycznych jest możliwość pokrycia ścianek kabiny fotokatalityczną, antywirusową powłoką, która zapewnia ochronę przed wirusami, bakteriami i drobnoustrojami. 

Pierwszy wybór przy pandemicznej reorganizacji biura pada zwykle na budki telefoniczne (hushPhone) i kabiny do pracy indywidualnej (hushWork). Potem pracodawcy decydują się także na większe modele – przeznaczone do realizacji kilkuosobowych spotkań firmowych (np. hushMeet).

  • hushPhone – jednoosobowa budka biurowa, która wydaje się być optymalnym rozwiązaniem w ramach open space, umożliwiającym prowadzenie rozmów telefonicznych i organizowanie wideokonferencji, których liczba znacząco ostatnio wzrosła w związku z koniecznością ograniczenia kontaktów osobistych. 
  • hushWork – całkowicie niezależna przestrzeń i odosobnione stanowisko biurowe, czyli komfortowa, jednoosobowa kabina, zaprojektowana do dłuższej pracy przy biurku (na siedząco bądź na stojąco) w ciszy i skupieniu… oraz w bezpieczeństwie (izolacja od innych).
  • hushMeet – samodzielne pomieszczenie, w którym swobodnie może przebywać (pracować lub odpoczywać) kilka osób; zwykle pełni funkcję salki konferencyjnej lub chillout roomu, ale w czasie pandemii może posłużyć do fizycznego rozdzielenia pracujących w biurze osób, by zmniejszyć liczbę ludzi przebywających jednocześnie w jednym wnętrzu.

 

We wszystkich kabinach można modyfikować wyposażenie zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W sytuacji podwyższonego ryzyka zakażenia duże znaczenia ma fakt, że budki – oprócz specjalnej powłoki antybakteryjnej – oferują też łatwość czyszczenia i dezynfekcji. Większość z nich (oprócz tych największych jak hushMeet.L) nie wymaga również specjalistycznej pomocy w przestawianiu ich w inne miejsce, więc szybka reorganizacja biura w razie zaostrzenia przepisów sanitarnych jest bardzo prosta.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do środków dezynfekujących. Zarówno dłonie, jak i powierzchnie często dotykane, typu blaty biurek, barierki, drzwi, poręcze, klamki etc., należy dezynfekować kilkukrotnie w ciągu dnia.

Przeczytaj również: Bezpieczne miejsce do pracy i wideokonferencji

Dystans społeczny w miejscu pracy

Integracja społeczna to jeden z największych atrybutów pracy w biurze typu open space. Niestety w dobie pandemii realizacja społecznych celów jest niemożliwa w dotychczasowej formie. Najskuteczniejszym, jak dotąd, sposobem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się infekcji okazuje się izolacja. Z pomocą w zachowaniu koniecznego dystansu przychodzi system pracy hybrydowej. Jeżeli jest on w danej firmie z różnych względów niemożliwy do wdrożenia, pozostaje rygorystyczne przestrzeganie zaleceń sanitarnych.

Ograniczanie interakcji międzyludzkich w pracy, wyłączenie z użytkowania biurowych stref chillout i części pomieszczeń socjalnych czy zaniechanie większych spotkań – to podstawowe wytyczne bezpiecznej pracy biurowej w dobie COVID-19. Zalecana jest rezygnacja z kontaktów osobistych na rzecz rozmów telefonicznych czy korespondencji mailowej. Należy również unikać wspólnych ciągów komunikacyjnych, choć na niewielkich przestrzeniach bywa to trudne – stąd konieczność zmniejszenia liczby osób przebywających w biurze w tym samym czasie na rzecz pracy w systemie hybrydowym lub zdalnym.

Wszelkie zmiany w organizacji pracy powinny być wprowadzane na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami, adekwatnie do aktualnego przebiegu pandemii i sytuacji zdrowotnej w firmie (osoby zaszczepione, pracownicy z grupy największego ryzyka, ozdrowieńcy itd. – zależnie od liczebnego stosunku tych grup, należy podejmować adekwatne do okoliczności działania). Pracownicy muszą być o nich informowani niezwłocznie i wyposażeni w odpowiednie środki ochrony.