Hushoffice

Blog

Jak zapewnić pracownikom WYBÓR w środowisku open office?

„Autonomy leads to empowerment. We work hard to maintain a balance between collaboration and cooperation and independence.” – Bobby Kotick, biznesmen.

Autonomia, czyli kontrola nad naszą pracą oraz całością życia, stanowi podstawową potrzebę każdego człowieka. Gdy jej nie posiadamy, czujemy się zestresowani i nieszczęśliwi.

Zjawisko to dotyczy w szczególności miejsc pracy, a już na pewno występuje w przypadku całkowicie otwartej powierzchni biurowej.

Open office a autonomia (bądź jej brak)

Zastosowanie przestrzeni biurowej o planie otwartym pozbawia pracownika autonomii na wielu poziomach.

Po usunięciu wszelkich dźwiękochłonnych ścian, ścianek działowych oraz przegród biurowy gwar zmienia się we wrogą, uciążliwą siłę, która uniemożliwia pracownikom zachowanie skupienia. I chociaż hałas jest charakterystyczną i najbardziej uwydatnioną cechą otwartego biura, nie należy zapominać o innych kwestiach środowiskowych, takich jak wentylacja, muzyka czy oświetlenie. Wszystkie one również mają wpływ na nasze samopoczucie. I nawiasem mówiąc, żaden spośród pracowników biura open space nie ma nad nimi jakiejkolwiek kontroli.

Na skutek usunięcia pochłaniających dźwięk i zapewniających prywatność ścianek działowych pracownicy nieustannie zgłaszają, że czują się monitorowani, a ich praca podlega mikrozarządzaniu (nawet jeśli wcale tak nie jest). To zbiorowe doświadczenie pracowników jest niemalże jak krzyk rozpaczy, który można podsumować zdaniem „brak autonomii nad osobistą przestrzenią”. Pamiętajmy bowiem, że to właśnie autonomia stanowi przeciwieństwo mikrozarządzania. By sprawnie wypełniać swoje obowiązki, pracownicy potrzebują przestrzeni do pracy, która zapewni im prywatność. Muszą ponadto czuć, że pracodawca darzy ich zaufaniem, a uczucie takie z pewnością wywoła przyznanie im prywatnej przestrzeni. Innymi słowy, potrzebują oni autonomii.

W standardowym biurze typu open office nie ma prywatnych stanowisk pracy. Jeżeli pracownicy nie mają możliwości wyboru różnych stanowisk (takich jak np. kabiny akustyczne Hush), to są oni zmuszeni do codziennego i całodniowego korzystania z jednego i tego samego biurka. Ponadto problemy psychologiczne związane z brakiem możliwości wyboru stanowiska pracy są w tym przypadku dodatkowo spotęgowane przez najcięższy grzech biurowej ergonomii – pozbawienie pracowników swobody ruchu.

Jaki jest więc tutaj motyw przewodni? Bez kontroli nad warunkami swojego otoczenia pracy czujemy się uciskani.

Statystyki mówią jasno: autonomia pozwala nam pracować lepiej

„Pracownikami o najwyższym poziomie satysfakcji są osoby cieszące się dużym wyborem stanowisk pracy oraz kontrolą nad swoim otoczeniem. Takie osoby są w stanie pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w grupie.” – raport Engagement and the Global Workplace autorstwa Steelcase.

Pracownicy, którzy mają kontrolę nad przebiegiem swojej pracy – w zakresie różnych jej aspektów – są w stanie znaleźć własny sposób działania i wykonywania zadań w przestrzeni biurowej. W rezultacie nie tylko lepiej wykonują swoje obowiązki, ale także poprawia się ich samopoczucie.

Biura open space odebrały pracownikom poczucie autonomii… co teraz?

Według raportu Gensler’s Workplace Survey 2019, najbardziej wydajnych pracowników możemy znaleźć w biurach, które są w dużym stopniu otwarte, ale mają także sporo przestrzeni zapewniających prywatność. Tacy pracownicy zgłaszają ponadto, że dzięki różnorodnemu zakresowi prywatnych przestrzeni, takich jak kabiny akustyczne, obszary współpracy czy kawiarnie robocze, praca oraz przebywanie w biurze są dla nich przyjemnością.

Dla wszystkich tych, którzy zainwestowali w biuro otwarte i byli rozczarowani rezultatem, takie stwierdzenia z pewnością brzmią zachęcająco. Sugeruje nam to, że koncepcja otwartego biura nie jest całkowicie błędna, jednak kwestia jego „otwartości” musi zostać zrównoważona poprzez wprowadzenie bardziej „zamkniętych” przestrzeni.

Zapewnienie pracownikom WYBORU w zakresie sposobu pracy

„Dzisiejsze miejsce pracy samo w sobie stanowi ekosystemem, zaś najlepsze doświadczenia w tymże miejscu budowane są na fundamentach zróżnicowania, wyboru i autonomii. Zapewnianie pracownikom doskonałych doświadczeń w miejscu pracy bezpośrednio przekłada się również na korzyści w zakresie wydajności biznesowej. Doskonałe miejsca pracy wytwarzają kadry bardziej zaangażowanych pracowników, a większa liczba takich pracowników to klucz do zwiększenia produktywności i zysków samej firmy.” – raport Gensler’s 2019 U.S. Workplace Survey.

Jak bardzo cenny jest więc wybór? Według badań firmy Gensler 79% spośród pracowników mających dostęp do różnych stanowisk pracy zgłasza, że ich doświadczenia w pracy są wspaniałe. Zróżnicowanie, wybór, autonomia kierunek rozwoju i projektowania nowych biur wydaje się zatem jasny.

Czego więc brakuje? Kabin roboczych, które stanowią dedykowane stanowiska pracy i dają pracownikom pełną kontrolę nad warunkami ich środowiska pracy.

Kabiny akustyczne zapewniają pracownikom wybór sposobu pracy na dwóch różnych poziomach

„Wybór stanowiska pracy to tylko część szerszej kultury zwiększonej autonomii. Dzięki odpowiedniej polityce organizacyjnej oraz dostosowaniu narzędzi i technologii tak, by zwiększyć wydajność, pracownicy mogą sami zoptymalizować swoją pracę, co sprawia, że są bardziej zadowoleni, zmotywowani i kreatywni…” – Diane Hoskins, Dyrektor Współzarządzający Gensler.

Dane firmy Gensler wyraźnie wskazują na to, że pracownicy czerpią korzyści z poczucia spójności i przejrzystości, które zapewnia im biuro o otwartym planie. Jak pokazuje jednak praktyka, by wykonywać swoje zadania w najlepszy możliwy sposób, muszą oni także zachować kontrolę nad sposobem pracy, zarówno w przypadku zadań indywidualnych, jak i grupowych.

I to właśnie tutaj na pierwszy plan wysuwa się wybór. Dokładnie taki, jaki zapewniają pracownikom wszechstronne kabiny akustyczne.

Bez wątpienia najwspanialszym aspektem „podejścia opartego na kabinach akustycznych” do kwestii zapewnienia WYBORU w środowisku open office jest to, że gwarantuje ono pracownikom kontrolę nad środowiskiem pracy na dwóch różnych i równie ważnych poziomach.