Hushoffice

Blog

Nieoczywiste zalety ergonomiczne biurowych kabin akustycznych

Kabiny akustyczne do pracy biurowej dają dwie istotne swobody ruchu: umożliwiają wymianę nowych poglądów i koncepcji oraz zwiększają aktywność i chęci pracowników.

Myśląc o biurowych kabinach akustycznych, kojarzymy je zwykle z prywatnością i ciszą. Dobrze zaprojektowane i wykonane kabiny oferują obie zalety, a jednocześnie pewną, zbyt często ignorowaną zaletę dla ergonomii w środowisku pracy: swobodę ruchu. Biuro wyposażone
w kabiny akustyczne różnego typu (inaczej mówiąc, różnorodne strefy lub środowiska pracy) ułatwiają pracownikom częste poruszanie się po biurze w warunkach codziennych obowiązków. Korzyści płynące z owej swobody ruchu są bardzo liczne.

 

Rozpatrując sprawę w powyższy sposób, kabiny akustyczne są „afordancją” ruchu – i mogą odgrywać kluczową rolę w strategii aktywizacji miejsca pracy biurowej przez kierownictwo.

Kabiny akustyczne umożliwiają i katalizują dwa rodzaje ruchu

 

„(…) w sposób świadomy lub nieświadomy nieustannie organizujemy sobie miejsce pracy
i zmieniamy jego organizację tak, aby pracować wydajniej. Przestrzeń jest zasobem wymagającym kontroli – tak, jak czas, pamięć czy energia. Gdy korzystamy z przestrzeni
w sposób optymalny, zaczynamy radzić sobie z czasem pracy i przestajemy obciążać pamięć zadaniami do wykonania. Rośnie niezawodność naszej pracy i liczba zadań, z którymi radzimy sobie jednocześnie” – David Kirsh, kognitywista, profesor na University of California

 

Mówiąc o „ruchu w pracy” mówimy o dwóch rodzajach ruchu, które są jednakowo istotne dla dobrego samopoczucia pracownika, jego wygody i wydajności pracy. Kabiny akustyczne do biur są katalizatorami obu rodzajów ruchu.

 

  1. rodzaj ruchu: ruch za biurkiem (na stanowisku pracy)

 

Zmiana nóg na podnóżku w pozycji siedzącej, praca na przemian na siedząco i na stojąco, podskoki, kołysanie się, ruch ciała na aktywnym siedzisku, czy też mikroruchy ciała możliwe dzięki matom przeciwzmęczeniowym – są to niewielkie ruchy ciała możliwe podczas pracy siedzącej, za biurkiem. Rozważanym w tym artykule celem jest uwzględnienie szerszej liczby takich ruchów ciała w aranżacji stanowiska pracy.

 

Poniżej wymieniono cechy konstrukcji i aranżacji kabin akustycznych Hush, które zwiększają swobodę ruchu przebywających w nich pracowników.

 

  • Możliwość pracy siedzącej i stojącej – w kabinie telefonicznej hushPhone przewidziano wbudowany, rozkładany blat do pracy stojącej oraz siedzisko z ręczną regulacją wysokości. Oba elementy ułatwiają zmianę pozycji z siedzącej na stojącą bez rozpraszania się podczas pracy.
  • Komfortowe stanowisko pracy stojącej – w kabinie hushPhone znajdują się ergonomiczne podłokietniki, na których można oprzeć się i tym samym rozluźnić
    w pozycji stojącej.
  • Miejsce na ergonomiczne akcesoria – w kabinach jednoosobowych przewidziano sporo miejsca na różne elementy wyposażenia, m.in. podnóżki, siedziska aktywne czy maty antyzmęczeniowe. Zwiększają one możliwość ruchu ciała podczas pracy za biurkiem.

 

 

Celem ergonomii nie jest wyłącznie swoboda ruchu w pracy – ergonomia zajmuje się też innymi zagadnieniami, np. oświetleniem, akustyką, temperaturą wnętrz, a nawet zapachami otoczenia. Jej zadaniem jest badać, w jaki sposób owe czynniki wpływają na komfort i jakość pracy. Dlatego każda kabina Hush umożliwia regulację oświetlenia, wentylacji i akustyki. Szczegółowe informacje o rozwiązaniach konstrukcyjnych i technicznych akustyki kabin opisano w TYM artykule.

Dwa rodzaj ruchu: mobilność w biurze

– „Miejsca pracy oferujące różnorodność warunków i zachęcające do fizycznej mobilności w pomieszczeniach wypadają lepiej w ocenach skuteczności pracy i opinii pracowników” – Gensler’s U.S. Workplace Survey 2019 (badania miejsc pracy w USA opracowane przez Gensler w 2019 r.)

Krótkie spacerki między kabinami biurowymi, żwawa przebieżka po biurowcu, przerwy na ćwiczenia rozciągające, spotkania na spacerach – takie czynności stanowią drugi istotny
z rozpatrywanych tu rodzajów ruchu, który przestrzenie biurowe powinny umożliwiać. Mówimy tu o „mobilności w biurze”.

W tym aspekcie kluczowa jest różnorodność stref czy też środowisk pracy, a tym samym różnorodność sposobów wykonywania pracy biurowej. Każde środowisko pracy (a w naszym przypadku – każda kabina) obejmuje warunki właściwe dla konkretnego zadania. Wówczas użytkownicy kabin mogą wybierać kabiny odpowiadające zadaniu do wykonania

i tym samym przemieszczać się między kabinami. Pod tym względem kabiny nie dość, że zachęcają pracowników do ruchu podczas pracy, to katalizują go – pracownik w sposób naturalny zmienia miejsce pobytu w biurze, poruszając się między stanowiskami. Wspaniałą zaletą mobilności w biurze jest, że gdy zaczniemy się ruszać, chcemy ruszać się coraz więcej. W końcu rzecz raz puszczona w ruch zatrzymuje się tylko, gdy napotka przeszkodę. Dlatego też zespół pracowników w powyższych warunkach będzie z dnia na dzień coraz bardziej aktywny.

Kabiny Hush umożliwiają ruch, sprzyjając aktywności fizycznej w biurze

– „Korzyścią wprowadzenia strategii wzornictwa sprzyjającego aktywności fizycznej, czyli «active design» w środowisku pracy biurowej jest dla pracodawcy wzrost wydajności jego podwładnych oraz poprawa jakości ich życia” – The Center for Active Design

„Afordancje” to pojęcie z dziedziny wzornictwa wnętrz, które pozwala nam zrozumieć sposób,w jaki kabiny Hush katalizują ruch fizyczny. Sprawa jest dość prosta. Projektanci, kierownicy i pracownicy pracują i żyją w środowiskach sztucznych, w budynkach – osoby te postrzegają elementy ich otoczenia pod względem afordancji, czyli możliwości działania (funkcji), jakie elementy te dają człowiekowi. I tak, klawiatura daje możliwość pisania. Krzesło daje możliwość siedzenia. Mysz komputerowa daje możliwość interakcji z komputerem. Dlatego też tworząc możliwości ruchu fizycznego w środowisku wyposażonym w kabiny biurowe, kabiny Hush dają możliwość ruchu.

Przestrzegając pryncypiów starannego, strategicznego rozplanowania naszych kabin, możemy dać możliwość maksymalnej swobody ruchu pracowników. Przemyślane afordancje, czyli również kabiny biurowe czy też akustyczne, są fundamentem poprawy aktywności fizycznej
w biurach. Aranżacja różnorodnych warunków w miejscu pracy, zachęcanie do ruchu fizycznego oraz wyposażanie miejsc pracy w biurka o regulowanej wysokości są trzema z dziewięciu zasad wzornictwa active design, sprzyjającego aktywności fizycznej. Hush spełnia owe trzy zasady.

Czynnik kolizyjny: mieszanka wybuchowa biura tętniącego aktywnością fizyczną

Czytelnik zapewne nieraz spotkał się z bardzo pochłaniającym pr