Hushoffice

Kabiny do pracy zapewniające prywatność, akustyczne ścianki biurowe i inne rozwiązania przeciwhałasowe, stosowane na otwartych przestrzeniach i poprawiające akustykę w biurach, często posiadają oceny NIC i STC. Budki akustyczne są teraz oceniane według nowej normy ISO 23351-1:2020. Co oznaczają te oceny? Podsumowaliśmy opracowanie „Acoustics 101”, aby nadać sens wszystkim trzem zagadnieniom.

Akustyka w biurach – w skrócie:

  • Dźwięk jest energią. Jest to wibracja generowana podczas przemieszczania się fali akustycznej przez ośrodek. To, co słyszymy jako dźwięk, to fizyczny nacisk na uszy, mierzony w decybelach (dB). Wysokość dźwięku, czyli ton, mierzona jest w częstotliwości (Hz).

  • Skala decybeli jest logarytmiczna, a nie liniowa. W skali logarytmicznej moc danego dźwięku podwaja się na każde 3 dB wzrostu poziomu. Tak więc dźwięk o natężeniu 70 dB jest w rzeczywistości około 100 razy silniejszy od 50 dB.

  • Kiedy dźwięk uderza w powierzchnię, dochodzi do jednej z trzech sytuacji: dźwięk jest odbijany, pochłaniany i/lub transmitowany. Lite, twarde powierzchnie odbijają znaczną część dźwięku, podczas gdy porowate, miękkie powierzchnie sporo pochłaniają.

  • Najlepszym sposobem na wygłuszenie jest zastosowanie warstw. Idealne są materiały wysokiej jakości, starannie ułożone w warstwach. Dlatego też wszystkie akustyczne kabiny i budki biurowe w kolekcji Hushoffice zbudowane są z kilku warstw materiałów najwyższej jakości.

  • Klasa transmisji dźwięku (STC) to wartość wskazująca, jak bardzo dźwięk jest zatrzymywany przez przegrodę. Im wyższy wskaźnik STC, tym lepiej. Klasa izolacji akustycznej (NIC) to terenowy pomiar całkowitej izolacyjności akustycznej pomiędzy dwoma pomieszczeniami (nie samą przegrodą). ISO 23351-1:2020 to nowa norma odnosząca się do mebli zamkniętych, takich jak kabiny i budki. Norma ta wskazuje, jak dobrze produkt r