Hushoffice

Preferencje pracowników zmieniły się wyraźnie w ciągu ostatnich dwóch lat. Mimo że w połowie 2020 r. pracownicy życzyli sobie w pełni zdalnej elastyczności, tylko 37% pracowników czuje się obecnie bardziej produktywnych w domu niż w biurze (w porównaniu z 48% w roku poprzedzającym). I choć 88% pracowników nadal chce mieć możliwość wyboru godzin pracy, jedna trzecia nie chce w ogóle pracować w domu.

Zmiana ta jest częściowo spowodowana tym, że zaangażowanie pracowników zaczyna spadać, a niepokój o przyszłość zaczyna wzrastać, gdy pracuje się w domu więcej niż dwa dni w tygodniu. Dobre rozwiązanie zapewniające równowagę? 3 dni w tygodniu na miejscu. Pracownicy żądają teraz prozdrowotnych wzorców pracy. Równowaga między pracą a życiem prywatnym wyprzedziła nawet wynagrodzenie wśród priorytetów pracowników. Statystyki te pomagają odpowiedzieć na „pytanie za milion”: jaka jest rola biura w hybrydowym świecie pracy?

W skrócie – rola biura w realiach pracy hybrydowej

  • Efektywne miejsce pracy dla tych, którzy nie radzą sobie z pracą w domu

  • Bezpieczna przestrzeń niepewnym świecie

  • Realny podział na „pracę” i „życie”

  • Doskonały krajobraz dźwiękowy, od strefy biurowej do strefy biurowej

  • Źródło socjalizacji i współpracy

  • Udogodnienia

  • Swoista szalka Petriego; gdzie „rozwija się” kultura organizacyjna

  • Elastyczny zasób, który dostosowuje się, dając zespołowi odporność

Efektywne miejsce pracy

Biuro jest przystanią dla tych, którzy mają niedoskonałe domowe środowisko pracy lub po prostu nie pracują dobrze w domu.

Dla tych, którzy mają trudności ze skupieniem się w domu, biuro jest niezbędnym sanktuarium. Wszystko sprowadza się do inteligentnego projektu. Otwarte przestrzenie powinny być zrównoważone z bezpiecznymi, zamkniętymi miejscami do pracy i spotkań, takimi jak budki telefoniczne oraz kabiny do rozmów wideo. Ideą jest autonomia – zapewnienie pracownikom pełnej kontroli nad sposobem pracy, aż po ustawienie światła i wysokość biurka w miejscu pracy

– wyjaśnia Mateusz Barczyk, Senior Brand Manager w Hushoffice.
HushHybrid to mobilna kabina do prowadzenia zdalnych rozmów konferencyjnych. Jak akustyczny portal łączący Cię z odległymi współpracownikami. Gwarantowany sukces rozmowy wideo.
HushHybrid to mobilna kabina do prowadzenia zdalnych rozmów konferencyjnych. Jak akustyczny portal łączący Cię z odległymi współpracownikami. Gwarantowany sukces rozmowy wideo.

Zatarte granice między pracą a życiem. Rozproszenie uwagi w domu. Brak współpracy w cztery oczy. Niezdrowa ilość samotności. Fizyczne obciążenie związane z prowizorycznym stylem pracy (siedzenie na kanapie lub pochylenie się nad stołem w jadalni). Bez względu na to, jak na to spojrzeć, praca z domu w pełnym wymiarze godzin jest niedoskonałym rozwiązaniem, nawet dla tych, którzy często się z niej cieszą.