Hushoffice

Blog

Het verborgen ergonomische voordeel van work pods

Hoe akoestische work pods twee vitale bewegingsvormen opleveren, zodat er een kruisbestuiving en een actiever, geïnspireerder kantoor ontstaat.

Mensen denken aan privacy en rust wanneer ze aan work pods denken. Goed ontworpen en goed gemaakte modellen zorgen voor beide. Maar daarenboven ontsluiten ze een ongelooflijk maar vaak over het hoofd gezien ergonomisch voordeel: bewegingsvrijheid. Een kantoor met verschillende soorten pods of werkruimtes geeft werknemers de vrijheid zich elke dag door de ruimte te bewegen. En daarvoor krijgen zij ontelbare bewegingsvoordelen in de plaats.

In dit opzicht hebben work pods een hoge affordantie wat betreft beweging en kunnen zij een cruciale rol spelen in de strategie van managers om een actiever kantoor te creëren.

Work pods laten twee vitale soorten beweging toe en katalyseren deze

“. . . of we ons er nu van bewust zijn of niet, we organiseren en reorganiseren onze werkplek voortdurend om de prestaties te verbeteren. De ruimte is een bron die moet worden beheerd, net als tijd, geheugen en energie. Als we de ruimte goed gebruiken, kunnen we de tijd en de geheugeneisen van onze taken vaak tot een werkbaar niveau terugbrengen. We kunnen de betrouwbaarheid van onze werkzaamheden verhogen, alsmede het aantal taken dat we in één keer aankunnen.” – David Kirsh, cognitief wetenschapper, professor, University of California

Als we het hebben over beweging op het werk, hebben we het over twee soorten bewegingen die even belangrijk zijn voor het welzijn, het comfort en de productiviteit. Work pods katalyseren beide.

Beweging 1: beweging aan het bureau (of tijdens het werk)

Eén been tegelijk optillen op je voetsteun om van houding te veranderen, afwisselen tussen een staande en een zittende houding, stuiteren, schommelen, zwaaien op een actieve stoel, of genieten van microbewegingen die worden vergemakkelijkt door een anti-vermoeidheidsmat… Het zijn allemaal subtiele bewegingen die je kunt maken terwijl je ‘sedentair’ aan je bureau zit. Het doel is om meer mogelijkheden voor dit soort bewegingen in te bouwen in het ontwerp van de werkplek zelf.

Hieronder vind je enkele van de ontwerpkenmerken in Hush work pods die medewerkers de mogelijkheid bieden om meer te bewegen terwijl ze aan het werk zijn.

 

  • Verstelbare zitstand – de hushPhone heeft een ingebouwde uitklap-statafel en de hushWork heeft een handmatig hoogteverstelsysteem. Beide zorgen voor een soepele overgang tussen bureauhoogtes zonder de workflow te onderbreken.
  • Comfortabel, ondersteund staan – hushPhone pods hebben een ergonomische armsteun waarop de gebruikers kunnen leunen in een ondersteunde en ontspannen staande houding
  • Ruimte voor ergonomische accessoires – er is voldoende ruimte voor ergonomische accessoires binnen de solopods om voetsteunen, actieve stoelen of anti-vermoeidheidsmatten toe te voegen, die meer beweging in het bureau brengen

 

 

Je mag niet vergeten dat ergonomie meer is dan beweging alleen. Er wordt ook gekeken naar omgevingscondities zoals licht, geluid, temperatuur en geur, en er wordt een beoordeling gemaakt van hoe goed deze condities het comfort en de prestaties ondersteunen. Daarom kunnen gebruikers de verlichting, ventilatie en akoestiek in elke Hush pod aanpassen. Bekijk ons artikel voor meer informatie over de techniek achter de akoestiek van een Hush pod: Stil maar niet te stil: de akoestiek van de work pod op kantoor uitgelegd.

Beweging 2: “Mobiliteit op kantoor”

“Werkplekken die afwisseling bieden en mobiliteit op kantoor stimuleren hebben een hogere effectiviteits- en ervaringsscore” – Gensler’s U.S. Workplace Survey 2019

Korte wandelingen tussen de pods, stevige wandelingen rondom het kantoorgebouw, reksessies en loopmeetings; al deze handelingen vertegenwoordigen de tweede vitale vorm van beweging die door de kantoorruimte moet worden gefaciliteerd: de mobiliteit op kantoor.

In dit geval gaat het er in de eerste plaats om een verscheidenheid aan werkomgevingen aan te bieden, zodat de werknemers de mogelijkheid hebben om te kiezen. Omdat elke soort van werkomgeving (of pod in ons geval) geschikt is voor een unieke taak, is de gebruiker in staat om de taak aan te passen aan de pod, elke dag door de pods heen bewegen en zodoende de globale stroom in stand te houden. Vanuit deze invalshoek stimuleren en katalyseren de work pods niet alleen de beweging, maar houden ze daarenboven de doorstroming van de werknemers in stand. Het mooie van mobiliteit op kantoor is dat beweging tot nog meer beweging leidt. Objecten in beweging hebben immers de neiging om in beweging te blijven. Op termijn zal uw team dus steeds actiever worden.

Hush pods leveren beweging op en creëren zo een actief kantoor

“Door de integratie van Active Design-strategieën in kantooromgevingen kunnen werkgevers profiteren van de verhoogde productiviteit en de verbeterde levenskwaliteit van hun werknemers.” – The Center for Active Design

“Affordantie” is een waardevol concept uit het interieurdesign, als je kijkt naar hoe Hush pods de beweging katalyseren. En het is heel eenvoudig. We werken en leven in een gebouwde omgeving als ontwerpers, managers en medewerkers en we zien de elementen in onze omgeving in de zin van welke functies deze elementen ons opleveren. Een toetsenbord maakt het mogelijk om te typen, een stoel biedt plaats om te zitten, een muis biedt… muisactie. Omdat wij bewegingsmogelijkheden creëren door middel van work pods, leveren de Hush work pods ook daadwerkelijk beweging op.

Als u zich houdt aan een zorgvuldige, strategische planning bij de plaatsing van onze pods, kan dit maximaal beweging opleveren. Goed doordachte affordanties zoals work pods zijn de hoeksteen voor een actiever kantoor. Het creëren van een gevarieerde werkruimte, het stimuleren van beweging en het integreren van hoogteverstelbare werkoppervlakken zijn drie van de negen principes van het actief design. Aan alle drie deze principes wordt door Hush voldaan.

De botsingsfactor: het dynamiet van een actief kantoor dat rijk is aan beweging

Ben jij ooit te diep in een probleem komen vast te zitten? Je hebt je hersens gepijnigd en je hebt het probleem vanuit verschillende hoeken benaderd, maar er leek gewoon geen oplossing mogelijk. Dus nam je een pauze. Je ging naar de kantine. Onderweg kwam je een oude collega tegen en raakte in gesprek. In het midden van het gesprek klikte het: de oplossing kwam vanzelf aan het licht. Dit is in een notendop de botsingsfactor op het werk.

De botsingsfactor verwijst naar hoe goed het kantoorontwerp dit soort spontane ontmoetingen met collega’s ondersteunt. Organische gesprekken worden aangewakkerd en ideeën stromen door. Omdat serendipiteit een persoon uit zichzelf doet treden en weer in het moment doet belanden, slaat de inspiratie toe. Inspiratie die natuurlijk leidt tot innovatie. En innovatie is waar het allemaal om draait.

Maar de botsingsfactor zorgt niet alleen voor innovatie. Hij verbetert ook het moreel. Want verbinding versterkt relaties en verlevendigt het gevoel van afstemming op de organisatiedoelen.

3 tips: een Hush pod-inrichting die beweging katalyseert en tot “botsingen” leidt

 

Toen de spelers op het gebied van manage